O společnosti

SKR stav, s.r.o. je moderní stavební společnost, která je pokračováním zkušeností kolektivu pracovníků stavební divize z realizací a řízení kompletních dodávek staveb pozemního, průmyslového a občanského charakteru pro veřejný, komunální a soukromý sektor. Firma se zabývá výstavbou a rekonstrukcí průmyslových objektů, škol, zdravotnických provozů, nemocnic, domů s pečovatelskou službou.

Společnost SKR stav, s.r.o. provádí komplexní dodávky staveb na klíč.

SKR stav, s.r.o.

Moderní stavební společnost

V posledních letech se firma zaměřuje také na plánování a výstavbu vlastních developerských projektů a také staveb pro Ministerstvo obrany, zdravotnictví a soukromý sektor.

Dále provádíme sanace staveb a stavby enviromentálního a inženýrského charakteru, rekonstrukce havarijních jímek, železobetonových sil, kanalizací, inženýrských sítí, staveb místních komunikací, infrastruktury a parků.

Společnost je osvědčena a zapsána v seznamu programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“.

Kvalita

Certifikáty

Firma pracuje v systému jakosti ISO 9001:2016, systému enviromentu 14001:2016 a systému bezpečnosti práce 45001:2018.

ČSN EN ISO 9001:2016

Politika společnosti

Politika společnosti v oblasti QMS, EMS a SM BOZP

01

Naše společnost SKR stav, s.r.o., se řadí k stavebně dodavatelským podnikům v oblasti občanské vybavenosti, bytové, průmyslové a inženýrské výstavby. Hlavní činností je komplexní stavební činnosti, která zahrnuje přípravu staveb a jejich realizaci, rekonstrukci historických staveb, změny a odstraňování staveb. Pracujeme na stavbách a rekonstrukcích pro státní a soukromé investory. Kromě toho také realizujeme vlastní developerské projekty. Naše společnost se postupně profilovala v komplexně vybavenou stavební firmu.

02

Kvalita je prioritou naší společnosti, což znamená vysoké pracovní nároky na systémy řízení, ovšem s ohledem na neustálé zlepšování ochrany životního prostředí v průběhu výstavby i v době užívání staveb a na ekonomiku při realizaci i užívání staveb. Kvalita je základem pro spokojenost zákazníků a získávání konkurenčních výhod.

03

Vedení společnosti se zavazuje k prevenci znečištění používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení a také prohlubováním vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalifikací.

04

Ve všech oblastech je kladen důraz na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví při práci. Důsledně jsou dodržována opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, vybavenost pracovníků OOPP.

05

Naším cílem je být preferovaným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby, trvale produkovat a používat inovační technologické postupy včetně moderních metod řízení a informačních systémů. Vedení společnosti se zavazuje udržovat a postupně zdokonalovat potřeby zákazníků. Vyhodnocováním informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality, jejich naplňování, při všech činnostech usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti.

06

Pro zabezpečení vysoké kvality produkce společnosti provádět pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů materiálů a prací. Úzce spolupracovat s vybranými dodavateli s cílem získat oboustranné důvěry a úspěšné realizace zásad integrovaného systému řízení.

07

Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajišťujeme profesionální úroveň všech prováděných činností. Na základě znalostí a kvalifikačního potenciálu našich zaměstnanců zaručujeme kvalitu i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vyžadujeme po pracovnících, kteří dílčí část práce předávají.

08

Management dbá na dobré jméno firmy zpracováním propagačních materiálů, aktualizací internetových stránek a vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery.

09

Vhodnou personální politikou a vzděláváním vytváříme kolektiv zaměstnanců motivovaných k odpovědnosti za vlastní bezpečnost, bezpečnost spolupracovníků, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku a pracovního i životního prostředí.

10

Normy kvality – ČSN EN ISO 9001:2016, enviromentu – ČSN EN ISO 14001:2016 a bezpečnosti práce – ČSN ISO 45001:2018 jsou základem našeho IMS, který pravidelně vyhodnocujeme, aktualizujeme a zlepšujeme na úrovni všech zaměstnanců i našich subdodavatelů.

11

Neshodám raději předcházíme, než je řešíme. Zavazujeme se:

  • flexibilně reagovat na požadavky zákazníka a tím udržovat přední pozici na trhu,
  • vést všechny zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich vzdělávání a výcvik. V rámci procesu vzdělávání systematicky zvyšovat jejich povědomí a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí,
  • trvale usilovat o zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a požární ochrany,
  • zajišťovat maximální úroveň BOZP a neustále zlepšovat zavedený integrovaný systému IMS,
  • trvale zlepšovat hospodaření s energiemi a materiály,
  • hodnotit dopady na ŽP u změn technologií při plánování nových staveb, a to před jejich realizací.

Vestibulum ante

Podporujeme

Morava napoleonská
Morava napoleonská
Rekonstrukce bitvy Znojmo-Dobšice
Rekonstrukce bitvy Znojmo-Dobšice
Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Masarykův onkologický ústav v Brně – nákup nového přístroje
Letní tábory
Letní tábory
Umělecká skupina
Umělecká skupina
Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Slavkov u Brna
Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Slavkov u Brna
Rybářské závody ve Slavkově 2015
Rybářské závody ve Slavkově 2015
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno

Kontakt

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám do 2 dnů.

Sledujte nás na Instagramu